Bán kết Hult Prize Đông Nam Á tìm ra Top 6 đội Việt Nam và Quốc tế

Vào ngày 10/04/2021, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, đã diễn ra vòng thi Bán kết Hult Prize khu vực Đông Nam Á với sự tham gia của 55 đội thi Việt Nam và Quốc tế.