Bộ Tài chính đề xuất giảm nhiều loại phí trong lĩnh vực hàng không

 Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực hàng không. Trong đó đề xuất giảm từ 10%-20% nhiều loại phí.
Hàng loạt loại phí trong lĩnh vực hàng không được đề xuất giảm ít nhất 10%
Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không để lấy ý kiến góp ý. Trong đó, đề xuất giảm nhiều loại phí với mức giảm từ 10-20% mỗi loại.
Theo đó, dự thảo Thông tư đề xuất mức thu, nộp phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay bằng 90% mức phí cũ với thời hạn là từ khi ban hành Thông tư đến hết năm 2020.
Ngoài ra, mức thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam cũng được đề xuất giảm 10% so với mức phí hiện tại (được quy định tại Điều 4 Thông tư số 194/2016/TT-BTC).
Các loại phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay, phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế cảng hàng không, sân bay cũng được đề xuất giảm khoảng 20% so với mức phí hiện hành.
Cụ thể, phí thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận chứng chỉ; cơ sở thiết kế, chế tạo, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay… cấp lần đầu sẽ giảm từ 20 triệu xuống còn 16 triệu đồng/lần cấp; cấp lại do thay đổi nội dung giảm từ 15 triệu đồng/lần cấp xuống còn 12 triệu đồng/lần cấp; cấp lại cho mất, rách… giảm từ 2,4 triệu đồng/lần cấp xuống còn 1.920.000 đồng/lần cấp.
Phí thẩm định cấp giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay cũng dự kiến giảm. Mức hiện hành là từ khoảng 5 – 30 triệu đồng/lần cấp; sẽ được giảm còn khoảng từ 4 – 24 triệu đồng/lần cấp (mức giảm từ 1 – 6 triệu đồng/lần cấp).
Phí thẩm định cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tại cảng hàng không quốc tế được đề xuất giảm 10 triệu đồng, từ mức 50 triệu đồng/lần cấp xuống còn 40 triệu đồng/lần cấp (đối với cấp lần đầu). Trường hợp cung cấp dịch vụ tại cảng hàng không khác, mức phí cấp lần đầu từ 30 triệu đồng/lần cấp giảm xuống còn 24 triệu đồng/lần cấp…
Dự kiến sẽ giảm các phí nêu trên đến hết năm 2020. Từ 1/1/2021 trở đi, nộp phí theo quy định hiện hành.
Theo Bizlive.vn/Hạ An