Công ty Tài chính Prudential Việt Nam về tay Shinhan

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có Quyết định số 90 về việc chấp thuận việc mua bán, chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Prudential Holborn Life Limited tại Công ty TNHH MTV Tài chính Prudential Việt Nam cho Công ty Shinhan Card Co., Ltd.

Cụ thể, Thống đốc chấp thuận việc mua bán, chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Prudential Holborn Life Limited tại Công ty TNHH MTV Tài chính Prudential Việt Nam cho Công ty Shinhan Card Co., Ltd.

Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, các bên tham gia mua bán, chuyển nhượng phải hoàn tất việc mua bán, chuyển nhượng nêu trên. Quá thời hạn trên, nếu các bên tham gia mua bán, chuyển nhượng không thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, Quyết định này tự động hết hiệu lực.

Công ty TNHH MTV Tài chính Prudential Việt Nam có trách nhiệm báo cáo NHNN về kết quả thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp kèm tài liệu chứng minh đã hoàn tất việc mua bán, chuyển nhượng trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất việc mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp.

Trong thông cáo báo chí chính thức, bên bán là Prudential cho biết, Prudential và Shinhan đã thiết lập mối quan hệ đối tác dài hạn về lĩnh vực liên kết kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng ở Việt Nam và Indonesia.

“Là một phần của thương vụ này, chúng tôi sẽ mở rộng thêm nền tảng khu vực của chúng tôi thông qua mối quan hệ đối tác dài hạn trong lĩnh vực bancassurance với Shinhan ở Việt Nam và Indonesia”, ông Nicandrou, Tổng Giám đốc của Prudential Corporation Asia cho biết.

Cũng theo thông cáo, thương vụ mua bán trên trị giá khoảng 151 triệu USD.

Theo Cafeland