Logo mới giá 7 tỷ đồng của Xiaomi ‘đầu hàng’ trước Facebook: Cú bẻ cong theo thuật toán ‘siêu hình elip’ đã bị bo tròn xoe

Cú bẻ cong theo thuật toán ‘siêu hình elip’ của Xiaomi bị Facebook… bo tròn xoe.