Ông Nguyễn Bá Dương từ nhiệm Chủ tịch Coteccons

Kể từ ngày 2/10, ông Nguyễn Bá Dương không còn là Chủ tịch Coteccons, người thay ông Dương tại vị trí này là ông Bolat Duisenov, CEO Kusto. 

CTCP Xây dựng Coteccons (mã CTD) vừa công bố đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 2/10. Đồng thời, HĐQT cũng thống nhất bầu ông Bolat Duisenov đảm nhận trọng trách này, trở thành Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 5/10.

Ông Nguyễn Bá Dương là người sáng lập và điều hành Coteccons kể từ năm 2004, ban đầu giữ vị trí Tổng giám đốc và sau đó là Chủ tịch HĐQT.

Trong đơn từ nhiệm viết ngày 1/10, ông Dương viết: “Hiện nay vì lý do sức khoẻ và muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể sắp xếp công việc, đóng góp được những điều tốt nhất cho Coteccons. Do đó, tôi làm đơn này xin được từ chức Chủ tịch và từ nhiệm Thành viên HĐQT kể từ ngày 2/10/2020”.

Mới đây, CTD cũng công bố quyết định  thành lập Tiểu ban chiến lược, bổ nhiệm Thành viên HĐQT là ông Bolat Duisenov làm Trưởng tiểu ban. Hiện, ông Bolat Duisenov là 1 trong 2 người đại diện pháp luật, kiêm Giám đốc chiến lược của Coteccons.

Tiểu ban chiến lược của Coteccons sẽ có chức năng nghiên cứu, xây dựng chiến lược trình HĐQT phê duyệt và giám sát thực thi chiến lược; triển khai các chương trình tái cơ cấu và chuyển đổi Coteccons; thay mặt HĐQT quyết định các vấn đề được HĐQT ủy quyền, đôn đốc và phối hợp hoạt động các ủy ban khác, chỉ đạo công việc hàng ngày của Tổng Giám đốc và Ban điều hành nhằm phối hợp và đồng bộ các hoạt động của Tổng Giám đốc, Ban Điều hành phù hợp chiến lược.

Về kết quả kinh doanh, quý II/2020 doanh thu thuần trong kỳ của Coteccons đạt 3.972 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ. Tuy nhiên giá vốn giảm mạnh hơn giúp lợi nhuận gộp Coteccons tăng gần 33% lên gần 244 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp tiếp tục được cải thiện lên mức 6,1%. Sau khi trừ chi phí, Coteccons thu về hơn 158 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo bizlive.vn