Quy định mới về nghỉ lễ, nghỉ phép, nghỉ việc riêng từ năm 2021

Từ ngày 1/1/2021, khi Luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực, người lao động sẽ được hưởng thêm 1 ngày nghỉ nữa vào dịp Quốc khánh.

Nghỉ lễ, tết

Theo điều 112, Luật Lao động 2019, từ năm 2021, người lao động sẽ được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

– Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

– Tết Âm lịch: 05 ngày;

– Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

– Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

– Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau). Đây là điểm mới bắt đầu từ năm 2021. Quy định hiện hành người lao động chỉ được nghỉ duy nhất 1 ngày vào dịp Quốc khánh

– Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định kể trên còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

Một điểm mới nữa bắt đầu có hiệu lực từ năm 2021 là ngày nghỉ lễ cụ thể sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Như vậy, việc nghỉ tết âm lịch vào ngày nào sẽ được người đứng đầu chính phủ quyết định chứ không phụ thuộc người sử dụng lao động như hiện nay nữa.

Nghỉ việc riêng

Theo điều 115, người lao động sẽ được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây:

– Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

– Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

– Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

Như vậy, theo quy định mới từ năm 2021 người lao động sẽ được nghỉ 03 ngày trong trường hợp cha nuôi, mẹ nuôi, cha nuôi của vợ/chồng hoặc mẹ nuôi của vợ/chồng qua đời. Các quy định hiện hành chưa có điều này.

Ngoài ra, người lao động sẽ được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

Nghỉ phép

Theo điều 113 của Luật lao động 2019, người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

– 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

– 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

– 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì lao động được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Mời bạn tham gia Group Cộng đồng VnReview để thảo luận và cập nhật tin tức công nghệ, sản phẩm.

Theo vnreview