Vắc xin Covid-19 của đại học Oxford và AstraZeneca thành công vượt trội với bệnh nhân lớn tuổi

Còn tính chung các nhóm tuổi, vắc xin của AstraZeneca và đại học Oxford tạo ra phản ứng miễn dịch tốt, không gây phản ứng phụ với 70% bệnh nhân.